Charyzmat Wincentyński

12 grudnia 2021

Charyzmat Wincentyński

Siostry Miłosierdzia czują się wezwane przez Boga. Zarówno w życiu modlitwy jak i służby, kontemplują  Jezusa Chrystusa, źródło i wzór wszelkiej miłości, aby być świadkami tej miłości wobec Ubogich. W życiu wiary, Siostry Miłosierdzia przyznają znaczące miejsce modlitwie, karmionej liturgią i sakramentami, w milczeniu oraz wsłuchiwaniu się w Słowo Boże, w nauczanie Kościoła i przesłanie […]

więcej

4 grudnia 2021

Św. Wincenty a Paulo

Dzieciństwo i młodość                 Wincenty a Paulo, syn ubogiego chłopa gaskońskiego urodził się w kwietniu 1581 r. w niewielkiej wiosce Pouy we Francji. Był trzecim spośród sześciorga dzieci Jana a Paulo i Bertrandy z domu de Moras. W małym Wincentym – obdarzonym naprawdę genialną inteligencją – wzrastała chęć ucieczki od świata biedy: z wioseczki z […]

więcej

3 grudnia 2021

Św. Ludwika de Marillac

Doświadczona przez los Święta – żona, matka i wdowaoraz  współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.Od dziecka wychowywała się w różnych szkołach prowadzonych przez siostry zakonne,gdzie zdobyła wszechstronne wykształcenie i nabyła umiejętności artystyczne (malarskie). Jej ojciec był członkiem parlamentu francuskiego i posiadał liczne koneksje mogące zapewnić mu pewne dobra. To też stało się powodem małżeństwa Ludwiki, która została […]

więcej

2 grudnia 2021

Św. Katarzyna Laboure – Święta milczenia

Katarzyna urodziła się 2 maja 1806 r. w Fain-les-Mou-tiers w Burgundii (Francja), jako ósme z siedemnaściorga dzieci Piotra Labouré i Magdaleny Gontard. W domu nazywano ją Zoe, bo została ochrzczona w dniu poświęconym tej świętej. W dziewiątym roku życia przeżyła śmierć matki. Wtedy powierzyła się całkowicie Maryi z prośbą, by była jej Matką. Przez dwa lata […]

więcej

1 grudnia 2021

Bł. S. Marta Wiecka

W rodzinnym domu Krótkie było życie S. Marty Wieckiej, bo trwało zaledwie trzydzieści lat, ale czas ten wystarczył, by jej dusza wzniosła się na wyżyny świętości. Była prawdziwą Siostrą Miłosierdzia – całkowicie oddana Bogu, służyła ludziom chorym i cierpiącym w wincentyńskim duchu pokory, prostoty i miłości. Urodziła się 12 stycznia 1874 roku we wsi Nowy […]

więcej